*всички цени в сайта са без ДДС

Метан или пропан-бутан?

Втечненото газово гориво се получава от нефт или природен газ.Основни компоненти нa автомобилнотогазово гориво се явяват пропан и бутан.На станциите за зареждане на автомобили с газ,в зависимост от сезона се доставят летни и зимни газови смеси с различно съдържание на пропан. В летните това съдържание е 50+/-10% пропан, в зимните - 90+/-10%. Тов...

Втечненото газово гориво се получава от нефт или природен газ.Основни компоненти нa автомобилнотогазово гориво се явяват пропан и бутан.На станциите за зареждане на автомобили с газ,в зависимост от сезона се доставят летни и зимни газови смеси с различно съдържание на пропан. В летните това съдържание е 50+/-10% пропан, в зимните - 90+/-10%. Това се налага защото пропана се изпарява в целия диапазон на работната температура, а бутана при температура по-ниска от 0 градуса остава течен.Намаляване количеството на пропана и увеличаване това на бутана в летните смеси на горивото е необходимо за ограничаване нарастването на налягането в бутилката при положителни температури на околната среда, и обратно - в зимните смеси на горивото пропана е повече от бутаназа да се поддържа необходимото налягане и надеждната работа на газовата система при отрицателни температури.
Природен газ/Метан: Природният газ е безцветен, без мирис, не е токсичен и е по-лек от въздуха. Намира се дълбоко под земята в огромни газови находища, от където се извлича с помощта на сонди под неговото много високо налягане. Той е източник на енергия, притежаващ уникални свойства: висока калоричност, екологичност, достъпна цена, висок коефициент на полезно действие при изгаряне, икономичен транспорт и съхранение, максимална гъвкавост при потребление.

  1. ХАРАКТЕРИСТИКИ Пропан-бутан: Октановото число на газта пропан-бутан е 103. Ето защо при работа на двигателя с газ няма детонации (чукане на аванс). Работата на двигателя с газово гориво се отличава със снижаване нивото на шума и чувствителността към претоварване. Газо-въздушната смес не отмива масления филм от стените на цилиндъра. Не се образуват отлагания и нагари в двигателя. Газта не разрежда моторното масло. Природен газ/Метан:Метанът (CH4) е най-простият наситен въглеводород. Той е безцветен газ, без миризма, с температура на топене - -184 °C и температура на кипене - -164 °C . При -11 °С под налягане се втечнява. Той е основна съставна част на природния газ, съпътстващ нефта, образува се при процесите на разлагане на растителна маса в блатисти места, поради което се нарича още и блатен газ.

  2. ИКОНОМИЯ Пропан-бутан: Цената на газта е значително по-ниска от тази на бензина, ето защо на практика се движите с много по-малко пари. Експлоатационния пробег между смяната на маслото се удължава с 50% т.е. над 15 000км., като детайлите в двигателя остават гарантирано чисти. Природен газ/Метан: Пътуването с автомобил на природен газ излиза три-четири пъти по-евтино от същото пътуване с бензинов автомобил и около два пъти по-евтино от автомобил на пропан-бутан. Към горното преимущество се добавя и още едно - цената на природния газ за разлика от тази на петрола е стабилна и се добива независимо от петрола и не се влияе директно от скоковете в цената на черното злато.

  3. ЕКОЛОГИЯ Пропан-бутан: Изгарянето на горивото при работа с пропан-бутан е 100% , поради което замърсяването на околната среда е снижено да 60% под задължителните екологични параметри, наложени от Европейския Съюз. Автомобилите движещи се на газ могат да влизат свободно в сините градски зони, изискване за цяла Европа. Природен газ/Метан: Природният газ е най-чисто изгарящото изкопаемо гориво. За разлика от други изкопаеми горива, при изгарянето на природния газ се отделят значително по-малко парникови газове и не се отделя серен двуокис, който предизвиква киселинни дъждове.Замяната на традиционните енергоносители с природен газ води до намаляване на вредните емисии и до подобряване състоянието на околната и жизнена среда.

  4. ПРАКТИЧНОСТ Пропан-бутан: Новите геометрични форми на бутилката (на мястото на резервната гума) позволяват оптимално използване на багажното пространство. Природен газ/Метан: Системите за пренос на природен газ доставят горивото до крайния потребител с минимални загуби. Съвремените газови уреди са с висока ефективност и намаляват разходите за енергия.Всичко това прави природния газ най-ефективен, най-евтин и най-чист източник на енергия.

Още

Метан или пропан-бутан?